Emoční balast

Každý z nás by si přál život plný splněných snů a vztahů plných lásky nebo přátelství, přitom všichni z nás ví, že utopie nelze dosáhnout, přesto o to však můžeme usilovat. Kniha Emoční balast vypovídá o tom, jak nepříjemné a nezdravé může být, když žijeme disharmonii s okolím či sami se sebou, a nabádá nás k dělání toho, co zlepší kvalitu našeho emočního života a co nám pomůže se vyrovnat s nevědomou manipulací, kterou na nás ostatní působí, ale kterou možná působíme i my na ostatní…

Kniha přináší neotřelý pohled na všudypřítomnou manipulaci v mezilidských vztazích. Popisuje toxické trio obranných mechanismů, které znepříjemňují život v osobním i pracovním životě. Tvoří je popření, sebeklam a obviňování. Na konkrétních příkladech ze své psychoterapeutické praxe objasňuje autor povahu těchto mechanismů jako ve své podstatě přirozené obrany proti čtyřem negativním emocím: úzkosti, hněvu, strachu a bolesti. Toxické trio je úzce provázané. Popření důležitého faktu či osobní odpovědnosti navozuje nerovnováhu, která si žádá vytvoření alternativního, pokřiveného a klamného obrazu reality; celý proces končí obviňováním okolí a bludný kruh se uzavírá. Autor naznačuje možnosti, jak se z emočního balastu vymanit, nejprve pochopením způsobu, kterým se tyto obranné mechanismy utvářejí a prosazují v našem chování, poté směřuje pozornost čtenáře k etice chování a prožívání budovaného na klíčových potřebách.

V knize se dozvíte klíčové informace o tom, co autor sám nazývá emočním balastem – manipulace s realitou skrze popření, klamné představy a následně výčitky – ,kde a proč se vyskytuje a co jej doprovází (část první), jak jej rozpoznat v osobním životě (část druhá) a konečně, jak se jej zbavit (část třetí). Čtení knihy by vás mělo směrovat k tomu, abyste splnili své stěžejní potřeby a byli spokojenější a vyrovnanější ve svém životě, protože zdravě sebevědomý člověk s pevným duševním základem se překážkám, nepřízni osudu, ale i nevědomé manipulaci, dokáže postavit mnohem účinněji.

Myslím, že kniha rozhodně stojí za přečtení. Když už vám konkrétně nepomůže, umožní vám alespoň orientovat se v tom, jak se člověk ve svém životě vyrovnává s potížemi a jak je někdy vytěsňuje nebo nepřipouští, což může problémy ještě zhoršit. Na knize se mi nejvíce líbily zejména poslední kapitoly, které čtenářům ukazují, jak pracovat s konfliktem a dosáhnout praktikování konstruktivního konfliktu, který umožňuje lidem, aby si vyříkali své problémy, a to smysluplně a bez zbytečně negativních reakcí, čímž se nepohodlí při řešení konfliktů zásadně zmenší.

Na knize mi naopak vadil styl autora. Je celkem pochopitelné, že když je autorem Američan, bude se styl psaní od evropských autorů lišit, ale kniha mi místy připadala až moc sebevědomá trochu podbízivá. Autor se také často opakuje ve svých myšlenkách, aby čtenářům připomněl důležité informace, mně to ale docela vadilo, protože mi opakování přišlo zbytečně moc.

Knihu napsal americký psychoterapeut a manželský kouč Carl Alasko. Alasko studoval rodinnou terapii v Itálii, později pracoval s pacienty, kteří byli v dětství zneužíváni, a deset let zdarma přednášel o problémech ve vztazích a rodičovství. Terapeutické praxi se věnuje již více než 25 let, napsal dvě knihy – Emoční balast (Portál, 2015) a Beyond Blame (Tarcher, 2011) – a publikuje články ve vědeckých časopisech.

Shrnutí

Emoční balast je zajímavá kniha, díky které se můžete zamyslet nad tím, jestli věci ve vašem životě, se kterými nejste spokojení, nezpůsobuje emoční balast. Jako velmi přínosné bych označil zejména poslední kapitoly, ve kterých se učíte, jak pracovat s konstruktivním konfliktem, který kromě nezbytného nepohodlí přináší výsledky a posun v jednání s lidmi.

Klady
+
Kniha je psána lidsky a srozumitelně
+
Veškerá teorie je ilustrována na příbězích lidí
+
Otázky v knize nás dovádí k zamyšlení nad tím, jestli se emoční balast nevyskytuje i v našem životě

Zápory
Autor se v některých pasážích „moc plácá“
Kniha je napsána „americkým“ stylem, který mi moc nesedl
Někdy je styl psaní autora až moc sebevědomý, což ve mně nevyvolalo dobrý pocit

HODNOCENÍ:

Recenzní výtisk věnovalo nakladatelství Portál, kterému tímto děkuji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *